Procedure opvragen camerabeelden

Volgens het ‘Protocol camerabewaking bedrijventerreinen Oirschot’ kan men camerabeelden alleen opvragen via SBBO en Promeon Security in Oirschot.

1. Opvragen van camerabeelden voor leden en niet leden SBBO

  • Bij vermoeden van een strafbaar feit dient u eerst aangifte te doen bij de politie 0900-8844. Of rechtstreeks bij Wijkagent Oirschot Perry van  Zuydam (perry@brabant-zo.politie.nl).
  • U vult het formulier in onder aan deze pagina. Promeon Security of SBBO neemt contact met u op.
  • Indien er bruikbare beelden zijn zullen deze na ondertekening aan de politie worden overgedragen.
  • Deze dienst is gratis voor leden van SBBO.
  • De kosten voor niet leden van SBBO bedragen € 500,00 voor het veiligstellen en verstrekken van beelden aan politie. Genoemde bedrag is exclusief 21% BTW en geldend vanaf 1 november 2023.

2. Andere belanghebbenden dienen de volgende procedure te volgen

  • U vult het formulier in onder aan deze pagina. Promeon Security of SBBO neemt  contact met u op.
  • Indien er bruikbare beelden zijn zullen deze, na ondertekening voor akkoord van de voorwaarden, worden getoond.
  • Logboek moet volledig ingevuld en ondertekend worden achtergelaten.
  • Graag terugkoppeling van het resultaat, daar waar mogelijk.
  • Voor het uitkijken en het ter beschikking stellen van de beelden kunnen kosten door SBBO in rekening worden gebracht.

Formulier opvragen camerabeelden

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.