DIENSTEN


Wat krijgt u standaard voor deelname aan het Collectief?

Het standaard pakket voor ondernemers op de Bedrijventerreinen in de regio Oirschot wordt hieronder weergegeven. De kosten voor deelname aan het collectief zijn bepaald op basis van inschaling op grootte van de onderneming en de mate van het risico.


Extra mogelijkheden.

Op het standaard collectieve beveiligingspakket voor ondernemers in de verschillende centra is er een aanvullend pakket met verschillende mogelijkheden. Het interne en externe pakket, met extra binnen en buitencamera’s, online website voor camerabeelden, intelligente videoanalyse van camerabeelden, aansluiting op eigen alarmcentrale, koppeling aan ASC, Politie en Brandweer, Sleutelbeheer en Alarmopvolging. Laat u door ons voorlichten.

Mobiele surveillance.

De Mobiele Surveillance vormt het logische verlengstuk van onze alarmcentrale. Zij bieden een dekking voor het opvolgen van alarmen, het uitvoeren van controlerondes, het openen en sluiten van panden en het collectief beveiligen van bedrijventerreinen. Met behulp van GPS wordt de locatie van de surveillant tot op de meter nauwkeurig bepaald om de snelste inzet mogelijk te maken. Onze mobiel surveillanten beschikken over een PDA waarop ze alarmen binnenkrijgen, realtime beelden van beveiligingscamera's kunnen ontvangen en actuele instructies kunnen raadplegen. Bij nood hoeven ze maar één knop in te drukken om alarm te slaan.


SBBO

  • oirschot
  • sbbs
  • Vonder

Postbus 196
5688 ZK Oirschot
www.oirschotveilig.nl
info@oirschotveilig.nl