Categorieën
Actueel

Certificering SBBO en Oirschot Veilig

Bedrijventerreinen De Stad en De Scheper te Oirschot hebben wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. Keuker Veiligheidszorg Ondernemingen heeft dit proces onder auspiciën van MKB-Nederland begeleid.

De heer Tico dekkers, voorzitter SBBO overhandigt het Certificaat Veilig Ondernemen Continu Samenwerken aan de Burgemeester van Oirschot Mevrouw Mr. Judith Keijzers-Verschelling.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’
  • beter georganiseerd toezicht door politie
  • tegengaan van ondermijning en cybercriminaliteit
  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en publieke partijen te zien.

In Nederland zijn al veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van deze werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein
te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als de basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. Keuker Veiligheidszorg Ondernemingen begeleidt bedrijventerreinen door inzet van procesbegeleiders KVO-B. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Inmiddels hebben al meer dan 1100 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.

Resultaten

Uit de enquêteresultaten, incidentencijfers en de evaluatie van de werkgroepen, blijkt dat er ten opzichte van de afgelopen jaren, op het gebied van de onderzochte thema’s wederom een zeer goede verbetering is opgetreden. De waarnemingen op het gebied van de percentages van de diverse veiligheids-thema’s waren al zeer laag en nemen
zelfs ook nog af. Op basis van de grootte en de ontwikkelingen van de bedrijventerreinen is dit zeer positief te noemen. De veiligheidsbeleving blijft zich
verbeteren en is op een aantal thema’s zeer stabiel. Wel vragen de aandachtspunten op het gebied van verkeersveiligheid nog enigszins hun aandacht, als deze ook daadwerkelijk nog te verbeteren zijn. De tevredenheid over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is positief. Wel zal de gemeente alert moeten blijven op het schoonhouden en repareren wegdek als ook het beheer van het openbaar groen. Deze twee thema’s blijven iets achter op de landelijke trend.

Alhoewel de overlast op de bedrijventerreinen wederom met maar liefst 29% zijn afgenomen, blijft het aan te bevelen om hier wel aandacht aan te blijven schenken. Het aantal meldingen vanuit de ondernemers voor overlast is laag, te weten 8%, en
is in procentuele zin gelijk aan de landelijke trend welke zich begeeft op gemiddeld 10%. Gelet op het bovenstaande zal het voor het samenwerkingsverband een uitdaging met zich meebrengen om voor een aantal thema’s nog in procentuele zin zich te verbeteren. Het stabiel houden van de veiligheidsthema’s zou al een enorme prestatie zijn en een positieve bijdrage leveren op het gebied van schoon, heel en veilig.