Categorieën
Actueel

Brandveiligheid in uw bedrijf

Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid en brandpreventie.

Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Of u moet een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Helaas onderschatten ondernemers het risico van brand, vooral de gevolgen die kunnen ontstaan na brandschade. Maar liefst 60% van de Nederlandse bedrijven gaat failliet binnen twee jaar na een calamiteit. De reden? Het verlies van klantrelaties.

Preventiemaatregelen

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om preventiemaatregelen te nemen en te onderhouden. Het nemen van preventieve maatregelen is belangrijk voor het beperken van de gevolgschade en om het risico op brand in de eerste instantie te minimaliseren. Daarnaast is het ook belangrijk voor uw verzekeraar – de kans is anders groot dat de schade niet wordt gedekt. De schadeuitkeringen door brandverzekeraars worden steeds hoger, waardoor de premies verhoogd worden en de preventie eisen verzwaard worden. Denkt u dan bijvoorbeeld aan het op tijd laten uitvoeren van de juiste keuringen en goed onderhoud. Als na een brand blijkt dat u daar niet aan hebt voldaan, dan is er een grote kans dat de schade niet vergoed wordt.

Hoe zit het met uw RI&E (risico analyse & evaluatie) en met uw BHV-plan (bedrijfshulpverlening)? Heeft u hulp nodig neem dan contact op met RI&E: www.rie.nl