Categorieën
Actueel

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De opslag en het uitlezen van de beeldopnamen is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de verder te noemen AVG-wet en de Gemeentewet.

De bewakingscamera’s zijn geplaatst in Oirschot op De Stad en de Scheper ten behoeve van de bescherming van personen, gebouwen eigendommen en goederen. Dit ook vanuit het begrip Oirschot Veilig. Mede vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Met de duidelijk zichtbare camerabewaking kan bij incidenten
een veroorzaker van problemen mogelijk worden getraceerd. In dit geval van opslag en uitlezen van beeldopnamen op het bedrijventerrein is de AVG van
toepassing. Het gaat hier om privacywetgeving. Bevoegd gezag ligt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is geen sprake van cameratoezicht met betrekking tot de handhaving van de openbare orde (zoals dit het geval is in het centrum en de uitgaansgebieden). De Stichting SBBO is hiervoor verantwoordelijk. Daar het systeem op De Stad en De Scheper voldoet aan die eisen is een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel het CBP niet noodzakelijk.